Kollegiet har et repræsentativt beboer-råd.

Beboerrådet består af 7 beboermedlemmer, 2 af medlemmerne er repræsentanter i Hovedbestyrelsen.

Det anbefales at blive medlem af FB gruppen som er oprettet af beboerrådet.