Ordensreglement

Ordensreglement

 1. Lejeren er erstatningspligtig for alle skader som denne må forårsage på værelser, lejligheder, fællesrum og det inventar, som er anbragt i disse af Kollegiet.
 2. Lejeren er pligtig til at betale husleje ved forfald. Gentagne forsømmelser heraf kan medføre øjeblikkelig bortvisning.
 3. Støj må ikke være til gene for andre beboere både indendørs og udendørs på kollegiets arealer. Specielt inden for kl. 22 – 07. Den støjende skal kontaktes på egen foranstaltning, inden der klages til kontoret.
 4. Brug af euforiserende stoffer er ikke tilladt på kollegiet og medfører bortvisning.
 5. Af hensyn til intakte flugtveje, må der ikke henstilles genstande på gange, opgange og svalegange. Genstande kan uden ansvar og varsel blive fjernet.
 6. Affald skal i de anbragte containere og ikke andre steder. Affaldet sorteres og det er dit ansvar at sortere korrekt. Møbler og lignende skal stilles ved siden af den store container. Batterier skal i batterispanden, som er monteret ved alle hoveddøre.
 7. Hvis der opstår mangler eller skader, som utætte toiletter, løbende vandhaner og lignende, skal dette meddeles til driftslederen enten direkte, pr. telefon eller mail.
 8. I vinterperioder skal radiatorer lukkes, når der luftes ud på værelserne, samt når man tager på weekend eller ferie. Vinduer i opgange og gange skal holdes lukket.
 9. Vaske- og tørrerum skal afleveres i opryddet stand. Vasketøjskurve må ikke fjernes!
 10. Det er beboerens ansvar at efterlade kollegiets faciliteter i ordentlig og opryddelig stand. Dette gælder såvel indendørs, som udendørs.
 11. Støvsuger skal stilles tilbage efter brug, samme dag.
 12. Mindre husdyr er tilladt, dog må dyrene ikke være til gene for andre beboere eller kollegiets faciliteter /udstyr.
 13. Røgdetektor/røgalarm som er monteret i loftet må IKKE tildækkes eller demonteres dette medfører en bøde. Alarmsystemet registrerer ovenstående.
 14. Ved brandalarm skal alle beboere i den pågældende Blok forlade bygningen indtil alarmen er annulleret.

Overtrædelse af overnævnte punkter medfører advarsel eller øjeblikkelig bortvisning.

Generelt, vis hensyn til hinanden, snak sammen og advisere naboer hvis der holdes fest.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.