Opsigelse/termination

Vi oplever flere beboere der opsiger deres lejlighed og forventer at de kan gøre det med meget kort varsel.

Jævnfør din lejekontrakt, har du, hvis du bor i en et-værelses lejlighed to måneders opsigelse, fra den 1. i måneden. Bor du i en to-værelseslejlighed har du tre måneders opsigelse.

Du skal altså opsige lejligheden enten to eller tre måneder før du skal flytte. 

Husk at du skal flytte den 15. i den sidste måned.

_____________________________________________

We see more people canceling their apartment and expecting to be able to do so at short notice.

According to your lease, if you live in a one-room apartment, you have two months’ notice, from the 1st of the month. If you live in a two-room apartment, you have three months’ notice.

You must therefore cancel the apartment either two or three months before you have to move.

Remember to move on the 15th of the last month.

Cigaretskodder/cigarette butts

Vi oplever igen et stigende problem med cigaretskoder udenfor vinduerne

Det er ikke i orden  at man bruger naturen som askebæger, og slet ikke at man smider cigaretskoder ud af vinduet.

Derfor vil man fremadrettet modtaget en bøde på 500 kroner, hvis det fortsætter.

Samtidig finder vi skoder fra joints. Minder blot om, at hashrygning på kollegiets grund, medfører bortvisning.

____________________________________________________

We find again a growing problem of cigarette butts outside the windows

It is not okay to use nature as an ashtray, and not at all to throw cigarette butts out the window.

Therefore, in future you will receive a fine of 500 kroner if it continues.

At the same time we find shutters from joints. Just reminds that cannabis smoking on college grounds, leads to expulsion.

Hjælp/help

Vi har stadig et problem med en mand, der kommer og skider på kollegiets grund, primært omkring containeren. Det foregår altid omkring midnat +/- 30 minutter.
 
Jeg har talt med politiet, som vil forsøge at stikprøve patruljere her. 
 
Hvis du ser en, der sidder ved containeren, så prøv at kontakte politiet og foretag eventuel en civil anholdelse, hvis du har mod herpå.
 
Vold er ikke tilladt!
 
p.s. der er ikke tale om den person, der kigger i vores affaldsbeholdere.

_____________________________________________________

We still have a problem with a man coming and shitting on the college grounds, primarily around the container. It always takes place around midnight +/- 30 minutes.

I’ve talked to the police, who will try to patrol here.

If you see someone sitting by the container, try to contact the police and possibly make a civil arrest if you have the courage to do so.

Violence is not allowed!

p.s. this is not about the person looking in our waste bins.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.